Kontakt

TAXI POLSKA 19 100

CALL CENTER
email: centrala@taxipolska.pl
tel.: 19 100 (cała Polska)

OFERTA BIZNESOWA
email: umowy@taxipolska.pl
tel.: 22 510 07 15

DZIAŁ ROZLICZEŃ
email: biuro@taxipolska.pl
tel.: 22 510 07 25

MARKETING i REKLAMA
email: marketing@taxipolska.pl
tel.: 22 510 07 29

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Angelika Rybak-Gawkowska
email: ido@taxipolska.pl

IT
email: it@taxipolska.pl

OPINIE
email: opinie@taxipolska.pl