REGULAMIN PROMOCJI: „RABAT NAWET DO 30%”

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI: „RABAT NAWET DO 30%”

 

 1. Organizatorem Promocji „Rabat nawet do 30%” jest ELE TAXI POLSKA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-317, ul. Siedzibna 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego — Nr KRS: 0000906581, REGON 389234541, NIP 1133035682.
 2. Promocja polega na udzielaniu rabatów przez kierowców realizujących usługi TAXI osobowe, współpracujących z firmami TAXI, skupionymi w Ogólnopolskiej Sieci Partnerskiej TAXI Polska zwanej w dalszej części OSPTP.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych, rozliczających usługi:

A   gotówką w taksówce lub,

B    kartą płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) za pośrednictwem terminala bankowego kierowcy w taksówce lub,

C    kartą płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) zarejestrowaną w aplikacji mobilnej TAXI Polska.

 1. Miasta biorące udział w Promocji, wysokość rabatów oraz zasady ich udzielania opisane są w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu Promocji „Rabat do 30%”
 2. Cena Gwarantowana. Kwota ustalana za pośrednictwem aplikacji TAXI Polska po wpisaniu adresu początkowego i końcowego (bez pośrednich przystanków), przed złożeniem zamówienia, których lokalizacja znajduje się w granicach administracyjnych miasta, w którym składane jest zamówienie (z uwzględnieniem rabatów przyznawanych zgodnie z opisem w załączniku Nr 1).
 3. Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać po złożeniu zamówienia.
 4. gdy na żądanie klienta kierowca zmieni wybraną przez siebie trasę.
 5. gdy klient spóźni się do taksówki dłużej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki;
 6. zmieni godzinę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i końcowego;
 7. Klient zmieni formę rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy
 8. Udzielanie rabatu. Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Call Center (zwanej dalej CC) lub za pośrednictwem aplikacji TAXI Polska bez wprowadzenia adresu docelowego, system automatycznie wskaże operatorowi CC lub klientowi w aplikacji TAXI Polska obowiązujący rabat i informacja ta trafi do kierowcy zgłoszonego do realizacji zamówienia.
 9. Kierowca zgłoszony do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wprowadzenia rabatu zgodnie z dyspozycją przekazaną przez system przed rozpoczęciem kursu z zastrzeżeniem, że jeśli klient się spóźni to godzina włączenia taksometru wskazuje ostatecznie wartość rabatu jaki powinien zostać udzielony zgodnie z harmonogramem opisanym w Załączniku Nr 1.
 10. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po wejściu do taksówki) potwierdzić kierowcy formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną (cena umowna) jedynie przed rozpoczęciem kursu.
 11. Rabaty i promocje nie łączą się.
 12. Okres obowiązywania Promocji: Promocja trwać będzie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
 13. Kontakt do Organizatora Promocji „Rabat nawet do 30%”: kontakt@taxipolska.pl

 

ELE TAXI POLSKA- CENTRUM   OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o.

Organizator Ogólnopolskiej

Sieci Partnerskiej TAXI Polska

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Promocji „Rabat do 30%”

Wykaz miast firm TAXI skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Partnerskiej TAXI Polska, biorących udział w Promocji

 1. Gdańsk (Hallo TAXI), telefon Call Center: 19 100

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [20%]

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

E          Rabat nie jest udzielany przy zamówieniach dedykowanych typu: BUS, Kombi, Zwierzęta

 

 1. Kołobrzeg (Nord/Radmor Taxi), telefon Call Center: 19 100

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

Brak

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

3,     Koszalin (Nord Taxi), telefon Call Center: 19 100

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

Brak

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Wrocław (Miejskie Taxi), telefon Call Center: 19 100

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

Brak

B          Cena Gwarantowana: NIE

Cena Szacunkowa  : NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Katowice (Tele Taxi), telefon Call Center: 19 100A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [10%]

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: 10 zł

 1. Poznań (Taxi RMI), telefon Call Center: 19 100A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [20%]

B          Cena Gwarantowana: TAK

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Ełk (Taxi Polska), telefon Call Center: 19 100A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

BRAK

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Białystok (Jaga Taxi), telefon Call Center: 19 100

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [10%]

B          Cena Gwarantowana: NIE

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Płock (Elf Taxi), telefon Call Center: 19 100

 

A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [10%]

B          Cena Gwarantowana: TAK

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: CC, aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 1. Łódź (Taxi 400), telefon Call Center: 19 100A         Harmonogram godzinowy obowiązywania  rabatów i ich wysokość:

00.00 – 23.59,59 [20%]

B          Cena Gwarantowana: brak

C          Rodzaje przyjęcia zamówień: aplikacja TAXI Polska

D         Minimalna wartość kursu objętego rabatem: Brak

 

 

ELE TAXI POLSKA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o.

Organizator Ogólnopolskiej

Sieci Partnerskiej TAXI Polska