Kasa fiskalna w taxi – czy jest konieczna?

Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania kasy fiskalnej w przypadku prowadzenia określonych typów działalności gospodarczej. Wiadomo też, że niektórzy z obowiązku wyposażenia się w nią i prowadzenia przy jej pomocy ewidencji zostali zwolnieni na podstawie wydanego przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia. Kto musi posiadać kasę fiskalną, a kogo ten obowiązek nie dotyczy? Czy w taxi kasa fiskalna jest obowiązkowa? Jakie są przesłanki do zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej? Czy taksówkarze, mimo spełnienia pewnych warunków mogą zrezygnować z kasy fiskalnej do taxi? Rozwiejemy wątpliwości.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Ewidencjonowane na kasie fiskalnej muszą być przychody powstające w wyniku transakcji z podmiotami prywatnymi, czyli nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników muszą wyposażyć się w kasę fiskalną. Taksometr z kasą fiskalną to obowiązkowe wyposażenie samochodu taxi. Samo posiadanie kasy fiskalnej nie jest wystarczające. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest rejestrowanie wszelkich transakcji na tym urządzeniu. Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada też inne zobowiązania: m. in. konieczność wydruku paragonu, dokonywania okresowych przeglądów technicznych i gromadzenia kopii dokumentów kasowych.

Komu przysługuje zwolnienie?

Zgodnie z treścią rozporządzenia, istnieją dwa typy zwolnień od posiadania kas fiskalnych i ewidencjonowania na nich obrotów. Są to zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Zwolnienie podmiotowe przysługuje z racji limitu obrotów ze sprzedaży. W praktyce oznacza to, że nieprzekroczenie założonego progu obrotów uprawnia do zwolnienia z kasy. Zwolnienie przedmiotowe wiąże się z wykonywaniem określonych, wskazanych w rozporządzeniu transakcji. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest któraś z czynności w nim wymienionych, wówczas przysługuje zwolnienie. W tej grupie znalazły się m. in. usługi pocztowe i notarialne, ubezpieczeniowe i edukacyjne. Nie ma mowy o taxi.

Kasa fiskalna obowiązkowa mimo zwolnień

Zwolnienie z ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej jest możliwe, gdy zapłata za daną czynność (niewyłączoną ze zwolnień) dokonana została w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji wprost wynika czego i kogo dotyczyła. Utrata prawa do zwolnienia następuje 2 miesiące po miesiącu przekroczenia limitu 20 000 złotych. Są grupy usług, przy prowadzeniu których zwolnienia podmiotowe (z racji na limit obrotów) nie przysługują. Zalicza się do nich m. in. usługi transportowe i taksówkarskie. Oznacza to, ze kasa fiskalna do taksówki jest obowiązkowa – bez względu na obroty osiągane w danym roku podatkowym. Na zakup kasy taksówkarzowi przysługuje ulga.

Kasa fiskalna do taxi – o tym musisz wiedzieć

Taksometr z kasą fiskalną to obowiązkowe wyposażenie każdej taksówki. Po zakończonym kursie taksówkarz ma obowiązek wydania paragonu. Choć zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w taxi nie przysługuje z racji na osiągane w roku podatkowym obroty, to jest jeden sposób, by uniknąć ewidencjonowania sprzedaży usług przy jej pomocy. Montaż i używanie kasy fiskalnej w taxi jest obowiązkiem każdego, kto świadczy usługi przewozu osób fizycznych i bagażu. Jednakże gdy doprowadzimy do sytuacji, w której z przewozów taksówką ta grupa (osoby fizyczne i rolnicy ryczałtowi) nie będą korzystać, kasy fiskalnej w taxi posiadać i używać nie musimy. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży nie dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi wyłącznie na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podsumowując – kasa fiskalna nie jest wymagana jedynie w taksówkach, które przewożą prowadzących działalność gospodarczą. Innych odstępstw od reguły nie ma.