Gdzie może zatrzymać się taksówka?

Coraz więcej osób decyduje się na przejazdy taksówkami. Taxi to szybki, bezpieczny i bardzo komfortowy sposób pokonywania odległości. Wobec rosnącego zainteresowania tego typu usługami, pojawia się coraz więcej pytań na temat świadczenia usług taksówkarskich. Jedno z nich brzmi: gdzie może zatrzymać się taksówka? Wiele osób mylnie twierdzi, że to, gdzie może zatrzymać się taksówka, uzależnione jest od potrzeb podróżującego nią pasażera. Niestety, to nie my decydujemy, gdzie może zatrzymać się taksówka. Zasady te regulują m. in. przepisy ruchu drogowego – te same, które obowiązują “zwykłych” kierowców. Taryfy ulgowej nie ma.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

To, gdzie może zatrzymać się taksówka, w dużej mierze uzależnione jest od tego, czy zatrzymanie takie nie spowoduje zagrożenia w ruchu drogowym. Taksówkarza, jak każdego innego kierowcę, obowiązują przepisy ruchu drogowego. Dodatkowo, musi on pamiętać o tym, by zapewnić bezpieczeństwo przewożonym pasażerom. Niedopuszczalne jest zatem zatrzymanie taksówki w miejscach niedozwolonych. Zabrania się pozostawiania taksówki w zatoczkach autobusowych. Wielu z Was pewnie wydaje się, że zatrzymanie taxi na przystanku, to nic złego. Jednak już dwie taksówki są w stanie zablokować zatoczkę i uniemożliwić podjazd autobusowi.

Taryfy ulgowej nie będzie

Wbrew powszechnemu mniemaniu, taksówki nie są pojazdami uprzywilejowanymi. Oznacza to, że nie przysługują im specjalne prawa do zatrzymywania się. Policjanci fakt ten tłumaczą niemożnością uprzywilejowania jednej z grup (w tym przypadku taksówkarzy) – w obawie przed tym, by kolejne nie upomniały się o swoje prawa. Pewne jest, że przystanek autobusowy to nie jest miejsce, gdzie może zatrzymać się taksówka. To, że ktoś prowadzi taxi, nie oznacza, że przysługuje mu prawo do blokowania przystanku. Nie jest żadnym argumentem fakt, iż w taksówce przewozi się pasażerów, którzy mają określone preferencje co do tego, gdzie chcieliby zakończyć podróż.

Wyjątki od reguły – tu taxi może się zatrzymać

Jak pewnie zauważyliście, są miejsca, gdzie może zatrzymać się taksówka, mimo, że inne pojazdy takiego przywileju nie mają. Jeśli pod znakiem zakazu zatrzymywania umieszczono tabliczkę “nie dotyczy taxi”, oznacza to, że w miejscu tym nie zaparkujesz swojego prywatnego auta, ale możesz zatrzymać taksówkę. Podobne zasady dotyczą np. służb. Z tabliczki umieszczonej pod znakiem zakazu zatrzymywania się może wynikać przyzwolenie na zatrzymanie taxi w określonych porach dniach lub bez względu na godzinę. Bywa tak, że o wyłączenie umieszczane pod znakiem zakazu ubiegają się sami zainteresowani – tj. przedstawiciele korporacji taksówkarskich.

Trochę definicji, czyli gdzie może zatrzymać się taksówka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zatrzymaniem pojazdy mamy do czynienia, gdy następuje jego uruchomienie na czas nieprzekraczający minuty. Jeśli to unieruchomienie pojazdu trwa dłużej, mamy do czynienia nie z zatrzymaniem, a z postojem. Bez znaczenia pozostaje fakt pozostawania w pojeździe oraz to, czy silnik jest uruchomiony, czy też nie. Zarówno zatrzymanie, jak i postój dozwolone są wyłącznie w miejscach i warunkach, w których pojazd jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych uczestników ruchu drogowego. Wymogiem jest, by zatrzymanie nastąpiło w takim miejscu, gdzie nie spowoduje ono zagrożenia w ruchu, a także nie przyczyni się w żaden sposób do jego utrudniania. Podsumowując rozważania na temat tego, gdzie może zatrzymać się taksówka, warto wspomnieć nie tylko o przepisach, ale też o zdrowym rozsądku. Zatrzymanie taxi nie może stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych. Zatrzymanie taksówki nie powinno mieć miejsca tam, gdzie zagroziłoby to płynności ruchu.